New Muslims APP

Importanța tradiţiei profetice (As-Sunnah)

mhmd rasulullah

… Ceea ce vă dăruieşte Trimisul primiţi, iar cele de la care vă opreşte, de la acelea opriţi-vă şi fiţi cu frică de Allah, căci Allah este aspru la pedeapsă.  (Al-Hashr 59:7). 

Sunnah este traditia profetului Muhammad – pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra lui – si reprezinta a doua sursa de baza a Islamului.

Sunnah cuprinde vorbele, faptele şi încuviinţările profetului Muhammad pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra lui, tot ceea ce el a spus, a împlinit sau a aprobat în diferite împrejurări. Atunci cand dusmanii Islamului au introdus in sunnah ceea ce nu facea parte din ea, invatatii musulmani au expus tot ce s-a relatat de la profetul Muhammad, unor conditii stricte (stiiinta hadis) si asftel, cele false si cele nascocite au fost delimitate de cele autentice.                                                                                                        

Sunnah reprezinta modul  practic de aplicare a regulilor si invataturilor din Coran. Fara Sunnah vom intelege Coranul in felul nostru iar prin sunnah intelegem Coranul asa cum a voit Allah Subhanehu we Teala, prin profetul Muhammed care a fost o revelatie cuvantatoare.

Sunnah ne-a fost transmisa noua de generatia aleasa de catre Allah Preaînaltul, cei demni de aceasta sarcina, companionii profetului, Allah sa fie multumit de ei.

Spune Allah  in Sfantul Coran despre companionii profetului, Allah sa fie multumit de ei:

Allah a fost multumit de primii [credinciosi] dintre cei care au purces la pribegie [muhajirun] si sprijinitori [ansar] si dintre cei care l-au urmat cu bunã purtare, si Allah este multumit de ei, după cum si ei sunt multumiti de El. Si El le-a pregãtit Grădini pe sub care curg pâraie si vesnic vor sãlãslui în ele. Aceasta este marea izbândă! (At-Tawbah 9:100)

 Deasemenea profetul Muhammad a spus: ” Cei mai buni oameni sunt cei din generatia mea, apoi ce care urmeaza, apoi cei care urmeaza” (cules de Bukhari si Muslim)

 Nu-i de mirare acest statut important pe care-l au companionii, Allah sa fie multumit de ei, in Islam caci ei au trait impreuna cu profetul lui Allah in secolul revelatiei, si-au sacrificat tot ce aveau mai scump pentru Islam si tot ei sunt cei care ne-au transmis traditia iubitului nostru profet, pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra lui!

 Ca atare, musulmanul daca vrea sa traiasca Islamul, trebuie sa urmeaze atat Coranul cat si traditia profetului Muhammed transmisa noua de catre companionii lui, pacea si binecuvantarea lui Allah fie asupra profetului si a companionilor.

As-Sunnah (Tradiţia profetică) este Înţelepciunea menţionată în  versete coranice:

Doamne, trimite-le lor un Trimis dintre ei, care să le recite versetele Tale şi să Îi Înveţe Cartea şi Înţelepciunea şi să Îi curăţească pre ei. Doară Tu eşti Atotputernic, Înţelept [Al-’Aziz, Al-Hakim]! (Al-Baqarah 2:129)

Tot astfel v-am trimis vouă un Profet dintre voi, care să vă citească versetele noastre, să vă curăţească şi să vă Înveţe Cartea şi Înţelepciunea şi să vă Înveţe ceea ce nu ştiaţi! (Al-Baqarah 2:151)

… Iar Allah a pogorât asupra ta Cartea şi Înţelepciunea, te-a Învăţat ceea ce nu ştiai şi harul lui Allah asupra ta a fost nemăsurat. (An-Nisaa’ 4:113)

… şi aduceţi-vă aminte de harul lui Allah asupra voastră şi de Cartea şi de Înţelepciunea pe care vi le-a trimis şi prin care v-a povăţuit!… (Al-Baqarah 2:231)

şi ţineţi minte versetele lui Allah care sunt recitate În casele voastre şi Înţelepciunea! Allah este Cel Binevoitor [şi] Bineştiutor [Latif, Khabir]. (Al-Ahzab 33:34)

Aş-Şafi’i a afirmat: ”Allah a spus despre harul Său asupra făpturilor că acesta constă în faptul că le-a învăţat pe ele Cartea şi Înţelepciunea şi Înţelepciunea nu poate să fie aici decât Tradiţia Trimisului lui Allah (As-Sunnah), şi Allah ştie cel mai bine!”

Nu rosteşte nimic după pofta lui! El [Coranul] nu este decât o revelaţie trimisă. (An-Najm 53:3-4)

Sunnah explică şi clarifică textul Coranului:

Iar ţie ţi-am pogorât Noi Coranul, pentru ca tu să le tâlcuieşti oamenilor desluşit ceea ce a fost pogorât pentru ei, – poate că ei vor chibzui! (An-Nahl 16:44)

Imamul Muslim a consemnat un hadis relatat de Jarir: ”Trimisul lui Allah ni s-a adresat, zicând: ”Acela care va spune o tradiţie frumoasă va avea răsplată pentru ea şi răsplată pentru aceia care s-au lăsat călăuziți de ea.”
At-Tirmizi a consemnat următorul hadis transmis de Al-Arbad: ”Aceia dintre voi care vor trăi vor vedea deosebiri mari, dar voi trebuie să urmaţi calea mea şi calea califilor bine călăuziţi.”
Imamul Muslim a consemnat urmatorul hadis transmis de Ibn Omar: ”Niciun profet de dinainte de mine nu se cuvenea decât să călăuzească comunitatea sa spre binele pe care i-l face lor cunoscut şi să o prevină pe ea asupra răului pe care i-l face cunoscut.”
Imamul Muslim a consemnat că Selman a zis: ”Un evreu a zis: Profetul vostru v-a Învăţat pe voi totul, chiar şi cum să vă faceţi nevoile. Şi i-a răspuns lui: Aşa este!”
Al-Bukhari a consemnat că Abu Huraira a relatat că Trimisul lui Allah (Allah să Îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) a zis: ”Eu sunt cel mai apropiat dintre oameni de Iisus, fiul Mariei, atât În această lume cât şi În lumea de Apoi, căci profeţii sunt fraţi, chiar dacă mamele lor sunt diferite, iar religia lor este una singură.”

În Sunnah se vorbește despre:
1. Credinţa în nevăzut, inclusiv În semnele Zilei de Apoi.
2. Producerea de dezbinări În comunitate
3. Mărturia despre aceia În legătură cu care Profetul (Allah să Îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) a mărturisit că vor ajunge În Paradis
4. Recurgerea la Sunnah (Tradiţie) pentru arbitraj:

O, voi cei care credeţi! Fiţi cu supunere faţă de Allah şi fiţi cu supunere [ascultare] faţă de Trimisul Său… (An-Nisaa’ 4:59)

Nu i-ai văzut pe aceia care pretind că ei cred În ceea ce ţi s-a trimis ţie, [Muhammed,] şi În ceea ce s-a trimis mai Înainte de tine? Ei voiesc să-l ia ca judecător pe Taghut, cu toate că li s-a poruncit să nu creadă În el. Dar şeitan voieşte să-i Împingă pe ei În lungă rătăcire. Iar dacă li se zice lor: “Veniţi spre ceea ce a trimis Allah şi spre Trimis!”, Îi vei vedea pe făţarnici cum se Întorc, Îndepărtându-se de tine. (An-Nisaa’ 4:60-61)

Dacă ei vor crede În ceea ce voi credeţi, vor fi pe calea cea bună!… (Al-Baqarah 2:137)

Al-Bukhari a consemnat că Ibn Mas’ud a relatat un hadis în care Profetul a zis: ”Cei mai buni oameni sunt cei din generaţia mea, apoi cei care urmează după ei, apoi cei care urmează după ei…”

Ibn Maja a relatat că Profetul (Allah să Îl binecuvânteze şi să-l miluiască!) a zis: ”V-am lăsat pe voi pe calea cea luminoasă, noaptea ei este asemenea zilei ei – şi acela care se va abate de la ea după mine va fi pierdut.”
Ayyub as-Sahtiyani a zis: ”Dacă Îi vorbeşti unui om despre Tradiţie (As-Sunnah) şi el Îţi va zice ”Lasă-mă În pace cu vorbele astea şi vorbeşte-ne nouă despre Coran”, să ştii că el este rătăcit şi duce În rătăcire.”

 

___

islamromania.wordpress.com

islamromania.ro

O stea2 stele3 stele4 stele5 stele (Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

lasa un raspuns


Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.