இஸ்லாம்

துஆ-வின் ஒழுங்குகள்- பிரார்த்தனை 1

துஆ-வின் ஒழுங்குகள்- பிரார்த்தனை 1

துஆ-வின் ஒழுங்குகள்- பிரார்த்தனை 1 அளவற்ற அருளாளனும், நிகரற்ற அன்புடையோனுமாகிய அல்லாஹ்வின் திருப்பெய ...

திருக்குர்ஆன்-நபிவழிமுறை

அல்ஃபாத்திஹா

அல்ஃபாத்திஹா

இறைவனின் திருப்பெயரால்... அத்தியாயம் 1,அல்ஃபாத்திஹா, முன்னுரை.இந்த அத்தியாயத்தின் கருத்தைக் கவனித்து ...

அண்ணலார் (ஸல்)

வழிபாடுகள்

இஸ்லாமிய வாழ்க்கை முறை

அல்லாஹ் பார்க்கின்றானே..!

அல்லாஹ் பார்க்கின்றானே..!

அல்லாஹ் பார்க்கின்றானே..! அலிஃப், லாம், மீம், இவை ஞானம் செறிந்த வேதத்தின் வசனங்களாகும்.  இது நற்செய ...

இறந்துபோய்விட்டதா.., இரக்க மனம்..!

இறந்துபோய்விட்டதா.., இரக்க மனம்..!

இறந்துபோய்விட்டதா.., இரக்க மனம்..!இரக்கம்..!மனித ஆன்மா ஒவ்வொன்றின் இயற்கை குணம் தயவு, கருணை எனும் இர ...

இஸ்லாத்தில் சமூக நீதி!

இஸ்லாத்தில் சமூக நீதி!

அலிஃப், லாம், மீம், இவை ஞானம் செறிந்த வேதத்தின் வசனங்களாகும். இது நற்செயல் புரிபவர்களுக்கு வழிகாட்டி ...

அகதிகள்..! கல்லுடைப்பட்ட கண்ணாடிகள்

அகதிகள்..! கல்லுடைப்பட்ட கண்ணாடிகள்

நீயும் நானும் சகோதரனே என்பார் ஏட்டினிலே..! அடைக்கலம் கேட்டு வந்தால் ஓடிஒளிவார் வீட்டினிலே..! அகதி ...

புதிய முஸ்லிம்கள்

நான் முஸ்லிம் ஆனது ஏன்..?

நான் முஸ்லிம் ஆனது ஏன்..?

நான் முஸ்லிம் ஆனது ஏன்..? கன்னியாஸ்திரி இரெனா ஹன்டோனோ (நபியே!) இவர்கள் நம்பிக்கை கொள்வதில்லை என்பதற் ...