இஸ்லாம்

திருக்குர்ஆன்-நபிவழிமுறை

இந்த அத்தியாயத்தின் கருத்தைக் கவனித்து இதற்கு அல்ஃபாத்திஹா என்று பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது.

அல்ஃபாத்திஹா

இறைவனின் திருப்பெயரால்… அத்தியாயம் 1 அல்ஃபாத்திஹா முன்னுரை பெயர்: இந்த அத்தியாயத்தின் கருத்தைக ...

அண்ணலார் (ஸல்)

வழிபாடுகள்

இஸ்லாமிய வாழ்க்கை முறை

அல்லாஹ் பார்க்கின்றானே..! அலிஃப், லாம், மீம், இவை ஞானம் செறிந்த வேதத்தின் வசனங்களாகும்.  இது நற்செயல் புரிபவர்களுக்கு வழிகாட்டியாகவும் அருட்கொடையாகவும் திகழ்கின்றது.

அல்லாஹ் பார்க்கின்றானே..!

அல்லாஹ் பார்க்கின்றானே..! அலிஃப், லாம், மீம், இவை ஞானம் செறிந்த வேதத்தின் வசனங்களாகும்.  இது நற்செய ...

மனித ஆன்மா ஒவ்வொன்றின் இயற்கை குணம் தயவு, கருணை எனும் இரக்கமாகும்

இறந்துபோய்விட்டதா.., இரக்க மனம்..!

-மு.அ.அப்துல் முஸவ்விர் இறந்துபோய்விட்டதா.., இரக்க மனம்..!இறந்துபோய்விட்டதா.., இரக்க மனம்..!இரக்கம். ...

சர்வதேச அரபிமொழி தினம்!

சர்வதேச அரபிமொழி தினம்!

சர்வதேச அரபிமொழி தினம்! – புதுமடம் ஜாபர் அலி வழிபாட்டு மொழி மட்டும்தானா? சுமார் 25 நாடுகளில் ஆ ...

இது அல்லாஹ்வின் வலுவான வாக்குறுதியாகும்.

இஸ்லாத்தில் சமூக நீதி!

அலிஃப், லாம், மீம், இவை ஞானம் செறிந்த வேதத்தின் வசனங்களாகும். இது நற்செயல் புரிபவர்களுக்கு வழிகாட்டி ...

வானமே கூரையாய்.., பூமியே விரிப்பாய்! இவரை அனுதினமும் ஆடுகின்றனர் பல்லாங்குழி அவர்தம் நிரந்தர நிம்மதிக்கு இல்லை வழி!

அகதிகள்..! கல்லுடைப்பட்ட கண்ணாடிகள்

நீயும் நானும் சகோதரனே என்பார் ஏட்டினிலே..! அடைக்கலம் கேட்டு வந்தால் ஓடிஒளிவார் வீட்டினிலே..! அகதி ...

புதிய முஸ்லிம்கள்

(நபியே!) இவர்கள் நம்பிக்கை கொள்வதில்லை என்பதற்காக(க் கவலைப்பட்டு) உம்மையே நீர் மாய்த்துக் கொள்வீர் போன்றிருக்கின்றதே! 

நான் முஸ்லிம் ஆனது ஏன்..?

நான் முஸ்லிம் ஆனது ஏன்..? கன்னியாஸ்திரி இரெனா ஹன்டோனோ (நபியே!) இவர்கள் நம்பிக்கை கொள்வதில்லை என்பதற் ...