ఇస్లాం ప్ర్రాథమిక విషయాలు

శాఖా చంద్ర న్యాయం – షిర్క్‌ పుట్టు పూర్వోత్తరాలు -6

శాఖా చంద్ర న్యాయం – షిర్క్‌ పుట్టు పూర్వోత్తరాలు -6

%%excerpt%% ఇస్లాం అంటే ఇష్ట పడేవారు కూడా ముస్లింలంటే విరక్తి చెంది, ధర్మానికి, దైవానికి దూరంగా బ్ర ...

షిర్క్‌ పుట్టు పూర్వోత్తరాలు -5

షిర్క్‌ పుట్టు పూర్వోత్తరాలు -5

ముందు వెనకా అసలు ఒక చరిత్రంటూ లేని అనామకులైన బాబాలు, దర్గాలను పూజించే వారు, వాటి చుట్టూ ప్రదక్షిణలు ...

షిర్క్‌ పుట్టు పూర్వోత్తరాలు – 3

షిర్క్‌ పుట్టు పూర్వోత్తరాలు – 3

%%excerpt%% షిర్క్‌ పుట్టు పూర్వోత్తరాలు - 3 'లాత్‌' తాయిఫ్‌ ప్రజల ఆరాధ్య శిల్పం. 'లాత్‌' అనబడే ఈ వ్ ...

షిర్క్ దాని పుట్టు పూర్వోత్తరాలు 2

షిర్క్ దాని పుట్టు పూర్వోత్తరాలు 2

%%excerpt%% మా తాతముత్తాతల కాలం నుండి వస్తున్న ఈ దైవాలను పూజించుకో నీయకుండా మమ్మల్ని ఎందుకు ఆపుతున్ ...

మనిషి యదార్థ జీవిత లక్ష్యం ఏమిటి?

మనిషి యదార్థ జీవిత లక్ష్యం ఏమిటి?

%%excerpt%% పేరు ప్రతిష్ఠల వల్ల గర్వాహంకారాలు జనిస్తాయి. తత్ఫలితంగా మానవుడు తనను తాను ఉత్తమునిగా, ఇత ...

ఖురాన్ మరియు సున్నహ్

ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స)

ప్రార్థనా క్రియలు

ముస్లిం జీవన శైలి

బహు భార్యాత్వం

బహు భార్యాత్వం

%%excerpt%% కేవలం ఒకే స్త్రీని వివాహమాడండి'' అని ఆదేశించే ధార్మిక గ్రంథం, ప్రపంచంలో కెల్లా ఒక్క ఖుర్ ...

నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు 2వ భాగం

నేటి బాలలే రేపటి పౌరులు 2వ భాగం

తల్లి తండ్రి మీద దయలేని పుత్రుండుపుట్టనేమి; వాడు గిట్టనేమిపుట్టలోని చెదలు పుట్టదా? గిట్టదా? నేటి బాల ...

నేటి బాలలే రేపటి పౌరులునేటి బాలలే రేపటి పౌరులు

నేటి బాలలే రేపటి పౌరులునేటి బాలలే రేపటి పౌరులు

హజ్రత్‌ ఇద్రీస్‌ (అ) అతి ఎక్కువగా పరిశోధన చేసేవారు గనక ఆయనకు 'ఇద్రీస్‌' అని పేరు పడింది. ప్రపంచమంతటి ...

బద్ర్ సంగ్రామం నేర్పిన పాఠాలు

బద్ర్ సంగ్రామం నేర్పిన పాఠాలు

%%excerpt%% ఓ విశ్వాసులారా! మీ తండ్రితాతలు మరియు మీ సోదరులు సత్య-తిరస్కారానికి విశ్వాసంపై ప్రాధాన్యత ...

శాంతి భద్రతకు దశ సూత్రాలు 1

శాంతి భద్రతకు దశ సూత్రాలు 1

శాంతి, భద్రత, ప్రశాంతత, తృప్తి అనేవి మానవ సమాజం కాంక్షించే, మానవ నైజం వాంఛించే అవసరాలు. అవి మానవ సమ ...

నూతన ముస్లింల అనుభవాలు

అపరిచిత సత్యాన్వేషి

అపరిచిత సత్యాన్వేషి

అపరిచిత సత్యాన్వేషి ఆయన నువ్వు భావిస్తున్నట్లు కంటికి కానవచ్చే వస్తువు, సృష్టి కాదు; సృష్టి కర్త. ...

తుది నిర్ణయం మీదే

తుది నిర్ణయం మీదే

పూర్వాశ్రమం గురించి చెప్పాలంటే - అగ్ర వర్ణాలవారు క్రింది వర్ణ జనులతో, దళితులతో కలిసి కూర్చోవడంగానీ, ...

మనిషిగా మారిన ఒక దేవుడు

మనిషిగా మారిన ఒక దేవుడు

ప్రపంచంలోకెల్లా బౌద్ధమతం సర్వోత్కృష్ట మైనదని నేను విశ్వసించేవాడిని. ఆ విశ్వాసంతోనే నేను ప్రపంచంలోని ...

చీకటి నుండి వెలుగు వరకు

చీకటి నుండి వెలుగు వరకు

కంప్యూటర్‌ ప్రింటవుట్‌ ఆమెకో షాక్‌ ఇచ్చింది. ఇంతకి తాను రిజిస్టర్‌ చేసుకున్నది ఓ థియేటర్‌ క్లాస్‌ (అ ...

హజ్రత్‌ సుమామా బిన్‌ ఉసాల్‌ (రజి )

హజ్రత్‌ సుమామా బిన్‌ ఉసాల్‌ (రజి )

''ఇతనే సుమామా బిన్‌ అసాల్‌. ఇతని పట్ల మంచిగా మెలగండి'' అని ఆదేశించారు దైవప్రవక్త(స) . ఇంట్లో ఉన్న ...