ఇస్లాం ప్ర్రాథమిక విషయాలు

తౌహీద్‌ ప్రధానం

ప్రశ్న: ప్రవక్తలందరి తొలి సందేశం ఏమిటి? జ: తౌహీద్‌. అల్లాహ్‌ ఖుర్‌ఆన్‌లో ఇలా సెలవిచ్చాడు: ”మేమ ...

ఖురాన్ మరియు సున్నహ్

సూరహ్‌ నూర్‌

''ఏ మనిషండి బాబూ! ఇతని మెదడు నుండి వస్తున్న మాటలు ఏం మాటలండి బాబు! ఒకవేళ ఈ మాటలే గనక తుర్క్‌ తెగ వాళ ...

ప్రవక్త ముహమ్మద్ (స)

ప్రార్థనా క్రియలు

ముస్లిం జీవన శైలి

చెలిమి ఎవరితో?

ప్రశ్న: మనిషిని ప్రభావితం చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషించేవి ఏవి? జ: 1) తల్లిదండ్రులు. 2) స్నేహితులు. 3) గ ...

మోసం: ద్రోహం

మోసం చేసే వ్యక్తి పిరికివాడయి ఉంటాడు, భావి తరాలను బాధ్యత రహిత పిరికి వారుగా తయారు చేస్తాడు. మోసం చేస ...

ఏడు ప్రాణాంతకర విషయాలు

హజ్రత్‌ అబూ హరైరా (ర) కథనం – ”ఏడు ప్రాణాంతకమైన విషయాలకు దూరంగా ఉండండి” అని ప్రవక్ ...

దుశ్శకునం: దుష్ఫలితం

రోజులన్నీ మంచివే: ‘ఫలానా రోజు మంచిది, ఫలానా రోజు మంచిది కాదు’ అన్న నమ్మకం ప్రజల్లో ఉంది. ...

ప్రభువు ప్రసన్నతకు సోపానం పరీక్ష!

మాకే ఎందుకు ఈ పరీక్ష? జీవితంలో అవిభాజ్యాంశం పరీక్ష. ”మీలో మంచి పనులు చేసేవారెవరో పరీక్షించే ని ...

నూతన ముస్లింల అనుభవాలు