హజ్జ్‌ స్ఫూర్తి

గూటిలో కూర్చుని నా ఉపాధి నా వద్దకు వస్తుందిలే అని ఒక మామూలు పక్షి ఆలోచించనప్పుడు సృష్టి శ్రెష్ ...

Read More

హజ్జ్‌ ఆశయాలు 1

హజ్‌ మహాశయాలు అన్న అంశం చాలా పెద్ద అంశం. హజ్జ్‌కి వెళ్ళి వచ్చిన, వెళుతున్న, వెళ్లబోయే ప్రతి ఒక్ ...

Read More

హజ్‌ ఆశయాలు – 2

మనం చేసే ఏ ఆరాధన, మరే సత్కార్యమయినా సరే రెండు షరతులు ఉన్నప్పుడే అంగీకృతం అవుతుంది. అన్యదా త్రోస ...

Read More

రమజాన్‌ అను నేను…

సమయం గడిచే కొద్దీ మార్పు వచ్చినట్లు, పాత బడిన కొద్దీ వస్తువు పాడయినట్లు రమజాను మాసపు పుణ్య కాల ...

Read More
నమాజు

నమాజు ప్రాముఖ్యత

యుక్త వయసుకు చేరని బాలునిపై నమాజు విధికాదు. అయితే పిల్లోడు ఏడేండ్ల వయసుకు చేరాక అతనికి నమాజును ...

Read More